Copyright 2009-All Rights Reserved

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

CAPITOLUL II - Scopurile asociatiei si mijloacele de realizare a acestora

 

Art. 9. Scopurile Asociatiei sunt:

a) promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale si culturale alemembrilor sai;

b) promovarea spiritului democratic in mediul universitar si societatea romaneasca;

c) consolidarea autonomiei universitare;

d) promovarea legaturilor de solidaritate si prietenie intre membrii sai;

e) propaganda sanitara, culturala si civica in randul populatiei;

f) promovarea si apararea drepturilor omului.

 

Art. 10. Mijloacele de realizare a scopurilor Asociatiei sunt:

a) dezbaterea tuturor problemelor ce intereseaza pe studentii Facultatiide Medicina din Timisoara;

b) exprimarea pozitiei membrilor Asociatiei si initierea de actiuni in legatura cu toate problemele de interes ale acestora;

c) sprijinirea membrilor Asociatiei pe langa autoritatile si administratia Facultatii de Medicina din Timisoara, administratia de stat, ca si pe langa organizatiile nationale si internationale in vederea apararii intereselor lor materiale si morale;

d) realizarea unor investigatii permanente si independente referitoare la:

(1) conditiile de desfasurare a activitatii universitare in Facultatea de Medicina din Timisoara;

(2) conditiile de viata ale studentilor Facultatii de Medicina din Timisoara;

e) crearea si facilitarea accesului membrilor sai la manifestari stiintifice (cercuri profesionale, conferinte, congrese stiintifice, cursuri, burse de studiu), la carti si publicatii profesionale, precum si la reteaua Internet;

f) crearea si facilitarea accesului membrilor sai la manifestari culturale, sportive si recreative, precum si la mijloace de agrement (realizarea de spectacole, activitati de discoteca, club studentesc, proiectii de filme, intalniri cu invitati manifestarisportive, activitati turistice, precum si orice alte activitati conexe sau care deriva din acestea);

g) infiintarea si intretinerea unei biblioteci proprii;

h) desfasurarea de activitati editoriale si propagandistice (tehnoredactare, editare, multiplicare, fotocopiere, tiparire, aplicatii multimedia, filme cu caracter stiintific, documentar, publicitar, infomational si artistic), prin mijloalce proprii sau prin asociere, respectand conditiile prevazute de lege;

i) pastrarea traditiilor Asociatiei

j) acordarea de ajutor in situatia in care drepturile unuia sau mai multor membri ai Asociatiei sunt amenintate;

k) organizarea unor actiuni de protest in cazurile in care drepturile sau interesele membrilor sunt incalcate, in conditiile prevazute de lege;

l) promovarea colaborarii cu organizatii si institutii stiintifice din tara si din strainatate.

 

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"