Copyright 2009-All Rights Reserved

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

CAPITOLUL III - Membrii asociatiei

 

Art. 11. a) Membrii Societatii Studentilor in Medicina din Timisoara sunt:simpatizanti, activi si/sau de onoare pe viata.

b) Orice student, inscris la Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara poate depune o cerere pentru a deveni membru simpatizant.

c) Orice student, de cetatenie romana, inscris la Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara poate depune o cerere pentru a deveni membru activ al Asociatiei daca:

(1) accepta principiile prezentului Statut si ale Regulamentului Asociatiei, completeaza o cerere de inscriere in Asociatie si achita taxa de inscriere, precum si cotizatia anuala;

(2) nu este membru al unor organizatii ale caror scopuri vin in contradictie cu scopurile Asociatiei;

(3) nu a fost exclus din Asociatie (pe alte motive decat neplata cotizatiei);

(4) a efectuat o activitate folositoare Asociatiei timp de o luna (Biroul Executiv poate aproba exceptii de la aceasta regula cu 4 voturi, in cazuri bine intemeiate).

Cererea va fi supusa aprobarii Biroului Executiv in proxima sa sedinta.Daca cererea nu este aprobata, studentul poate cere reexaminarea cererii sale de catre Adunarea Generala, in proxima sedinta a acesteia. Studentul a carui cerere a fost respinsa nu poate sa depuna o noua cerere decat dupa o luna.

d) Membri de onoare pe viata pot fi personalitati stiintifice si culturale din Romania si strainatate, diferite persoane care au adus servicii insemnate Asociatiei, precum si fosti membri activi dupa incheierea studiilor universitare.

Calitatea de membru de onoare se acorda printr-o hotarare a Biroului Executiv cu minim 4 voturi din 5.

 

Art. 12. Fiecare membru al Societatii Studentilor in Medicina din Timisoara are urmatoarele obligatii:

(1) sa respecte prevederile Statutului si ale Regulamentului Asociatiei si sa nu se dedea in activitatea sa universitara sau extrauniversitara la acte, atitudini si manifestari contrarii scopurilor Asociatiei;

(2) sa participe in mod solidar la actiunile desfasurate de Asociatie

(3) sa respecte toate deciziile luate de Adunarea Generala, Adunarea Reprezentantilor si respectiv Biroul Executiv al Asociatiei;

(4) sa plateasca cotizatia stabilita precum si orice alta taxa prevazuta in Statut sau in Regulament sau hotarata de Adunarea Generala sau Biroul Executiv al Asociatiei.

Membrii de onoare pe viata sunt scutiti de plata oricaror cotizatii catre Asociatie.

 

Art. 13. Membrii Societatii Studentilor in Medicina din Timisoara au urmatoarele drepturi:

(1) de a lua parte la Adunarea Generala, de a face propuneri si de a sugera mijloacele cele mai eficace pentru realizarea scopurilor Asociatiei;

(2) de a-si exprima votul in sedintele Adunarii Generale;

(3) de a prezenta structurilor de conducere ale Asociatiei de la toate nivelurile propuneri si sesizari si de a primi un raspuns;

(4) de a-si exprima nestingherit opiniile privitoare la activitatea Asociatiei in sedintele Adunarii Generale;

(5) de a-si preciza personal pozitia in cazul in care conducerea Asociatiei ia in discutie probleme care il privesc;

(6) de a fi tinut la curent cu toate formele de activitate ale Asociatiei;

(7) de a i se facilita participarea la actiunile Asociatiei si de a primi sprijinul acesteia pentru apararea intereselor sale materiale sau morale;

(8) de a avea acces la baza materiala si la alte disponibilitati ale Asociatiei ( exceptiile vor fi hotarate de Biroul Executiv).

 

Art. 14. De drepturile prevazute la art.13 nu pot beneficia membrii care au debite catre Asociatie.

 

Art. 15. Calitatea de membru activ al Societatii Studentilor in Medicina din Timisoara se pierde prin:

(1) retragerea din Asociatie;

(2) excluderea din Asociatie pe baza hotararii luate prin vot secret de Biroul Executiv ( cu 4 voturi ), datorita incalcarii statutului sau a normelor de conduita etica sau profesionala.Membrul exclus poate face contestatie catre Adunarea Generala in termen de 30 de zile de la hotarare. Redobandirea calitatii de membru este posibila doar cu acordul Adunarii Generale care se va intruni in cel mult 10 zile.

(3) pierderea calitatii de student al Facultatii de Medicina din Timisoara sau de cetatean roman;

(4) absenta la cel mult 2 sedinte ale Adunarii Generale, dintre care cel putin o sedinta ordinara, pe perioada unui an social;

(5) neplata cotizatiei timp de 4 luni;

(6) deces.

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"