Copyright © 2009-All Rights Reserved

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

CAPITOLUL IV - Conducerea asociatiei

 

Art. 16. Organul superior de conducere al Asociatiei este Adunarea Generala.

 

Art. 17. a) Intre sedintele Adunarii Generale, conducerea Asociatiei este asigurata de Biroul Executiv, organul de directiune si administratie al Asociatiei.

b) Organul de control al activitatii Biroului Executiv este Adunarea Reprezentantilor.

c) Membrii organelor de directiune, administratie si control pot primi indemnizatii lunare. Cuantumul acestor indemnizatii va fi stabilit de Adunarea Generala in functie de resursele financiare ale asociatiei.

d) Organele de directiune, administratie si control vor fi formate doar din membri ai Asociatiei. Functia de presedinte nu poate fi ocupata decit de un membru activ, cu exceptia de la articolul 19 litera a) punctul (1)

e) Organele de directiune, administratie si control se intrunesc periodic in sedinte ordinare precum si, in cazuri deosebite, in sedinte extraordinare.

 

Art. 18. Adunarea Generala este formata din totalitatea membrilor Asociatiei.

 

Art. 19. a) Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

(1) - aproba raportul de activitate prezenta de Presedinte.

(2) - demite prin vot secret unul sau mai multi membri ai Biroului Executiv.

(3) - alege prin vot secret, separat pe ani de studiu, membrii Adunarii Reprezentantilor in sedinta ordinara din luna Octombrie.

(4) - aproba bilantul de venituri si cheltuieli al Asociatiei, prezentat de Vicepresedintele cu probleme economice si Biroul Executiv anterior, descarcindu-I astfel de cheltuieli. Daca bilantul nu este aprobat, Biroul Executiv in functie si Adunarea Reprezentantilor vor avea obligatia de a recupera pagubele, inclusiv pe cale judecatoreasca.

(5) - aproba bugetul Asociatiei pentru anul social urmator, intr-una din sedintele ordinare;

(6) - hotaraste privire la dizolvarea Asociatiei;

(7) - Hotaraste cu privire la modificarea Statutului Asociatiei

(8) - Aproba si modifica Regulamentul de functionare al Asociatiei.

 

Art. 20. a) Sedintele ordinare ale Adunarii Generale au loc in lunile octombrie si martie ale fiecarui an calendaristic. Sedintele ordinare ale Adunarii Generale se convoaca de catre Biroul Executiv.

b) Sedintele extraordinare ale Adunarii Generale se convoaca la hotararea Biroului Executiv sau a Adunarii Reprezentantilor sau la cererea scrisa si motivata a cel putin cincime din numarul membrilor Asociatiei.

c) Convocarea va trebui sa cuprinda locul si data convocarii, precum si ordinea de zi, si va fi comunicata in ziarul “Agenda” din Timisoara cu cel putin 7 zile inainte precum si prin afisare la sediul Asociatiei. In cazul in care se certifica ( prin semnatura membrilor respectivi ) anuntarea a cel putin 4/5 din membrii Asociatiei, publicarea in presa nu este necesara pentru staturitatea sedintei.

 

Art. 21. a) In sedintele Adunarii Generale toti membrii au drept de vot egal.

In afara de exceptiile mai jos statornicite, nu se va putea lua nici o decizie decat daca vor fi raspuns convocarii cel putin jumatate plus unu (majoritatea absoluta) din numarul membrilor.

La a doua convocare, se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti, oricare ar fi numarul lor.

b) Hotaririle Adunarii Generale se iau cu votul majoritatii absolute a membrilor prezenti, cu exceptia demiterii membrilor Biroului Executiv (care se hotaraste cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti si absenti) si a altor cazuri in care Statutul prevede o majoritate superioara celei absolute.

Propunerile sau actele facute in scris, fara deliberare, vor avea putere de decizie daca vor fi semnate de unanimitatea membrilor.

 

Art. 22. Adunarea Reprezentantilor va fi formata din 7 membri activi, reprezentanti ai membrilor Asociatiei. Fiecare serie din anii de studiu II-VI va avea dreptul la un reprezentant, iar unul cu cei mai multi membrii activi, poate avea cel mult 2 reprezentanti.

 

 

 

 

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"