Copyright 2009-All Rights Reserved

 

 

Art. 23. Reprezentantul unei serii va fi ales prin vot secret de catre Adunarea Generala cu majoritate absoluta de voturi.

 

Art. 24. Mandatul reprezentantului ales in luna octombrie incepe la 30 de zile dupa alegere si expira la 30 de zile de la data noilor alegeri din urmatorul an, sau odata cu demiterea sau demisia sa sau cu pierderea calitatii de membru activ.

 

Art. 25. Reprezentantul unui an de studiu va putea fi demis prin vot secret din aceasta functie pentru activitate necorespunzatoare prin convocarea unei sedinte extraordinare a Adunarii Generale, la cererea scrisa a Biroului Executiv sau a cel putin o cincime din numarul membrilor activi din acel an.

La aceeasi sedinta va fi desemnat un alt reprezentant. Demiterea fostului reprezentant si alegerea celui nou se vor face conform articolului 19, 22, 23 si 24. Mandatul noului reprezentat expira la data la care ar fi expirat mandatul reprezentatului demis.

 

Art. 27. Adunarea Reprezentantilor are numai urmatoarele atributii:

a) suspenda prin vot secret Presedintele, Secretarul respectiv Vicepresedintii Asociatiei (in cazuri bine intemeiate) si convoaca sedinta extraordinara a Adunarii Generale in cel mai scurt timp posibil, cu exceptia vacantelor universitare.

b) propune Biroului Executiv pierderea calitatii de membru activ;

c) prezinta Adunarii Generale un raport in sedintele ordinare ale acesteia;

d) verifica bilantul gestiunii pe anul social anterior, in sedinta ordinara din luna octombrie si include un capitol despre aceasta in raportul prezentat Adunarii Generale in luna noiembrie;

e) inregistreaza si verifica reclamatiile referitoare la comportamentul membrilor Asociatiei, la activitatea Biroului Executiv. In acest scop, orice membru al Adunarii Reprezentantilor are dreptul de a solicita si primi toate documentele Asociatiei de care are nevoie in cercetarile sale;

f) investigheaza abuzurile comise de catre persoanele fizice sau juridice in dauna Asociatiei si ia sau propune organelor de conducere masurile corespunzatoare;

g) convoaca Adunarea Generala;

 

Art. 28. Adunarea Reprezentantilor se intruneste intr-o sedinta ordinara odata pe luna, cu exceptia vacantelor universitare. Data, locul si ora inceperii sedintelor vor fi stabilite prin consensul membrilor sai.

 

Art. 29. Adunarea Reprezentantilor se intruneste in sedinta extraordinara la cererea scrisa a unui membru al Biroului Executiv, a unui membru al Adunarii Reprezentantilor sau la cererea scrisa si motivata a cel putin 1/5 din numarul total al membrilor Asociatiei.

 

Art. 30. a) Sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Reprezentantilor sunt statutare in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai;

b) Membrii Biroului Executiv au obligatia de a participa la sedintele ordinare ale Adunarii Reprezentantilor (daca au fost anuntati cu cel putin 7 zile inainte), putand fi suspendanti in cazul a 3 absente consecutive;

c) In sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Reprezentantilor, hotararile sunt luate cu cel putin 5 voturi, cu exceptia suspendarii membrilor Biroului Executiv care necesita 6 voturi.

 

Art. 31. Acei membrii ai Adunarii Reprezentantilor care lipsesc la cel mult 2 sedinte ordinare, consecutive, pe an sunt automat exclusi din Adunarea Reprezentantilor, urmand a fi inlocuiti prin alegeri partiale.

 

Art. 32. In activitatea sa, Biroul Executiv este ajutat de comisii, cum ar fi: Secretariatul, Comisia Sociala, Comisia Profesionala, Comisia Economica, Comisia Juridica si de Presa, Comisia Sport-Turism, Comisia Culturala, Comisia de Relatii Externe etc.; fiecare comisie supervizeaza unul sau mai multe programe conduse de cate un coordonator.

 

Art. 33. a) Biroul Executiv este format din Presedinte, 3 Vicepresedinti (dintre care unul pentru probleme economice si 2 ale caror atributii sunt stabilite de catre Presedinte si Secretar).

b) O persoana nu poate ocupa concomitent mai multe functii in Biroul Executiv.

c) Din Biroul Executiv nu pot face parte decat cel mult 2 membri de onoare.

 

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"