Copyright 2009-All Rights Reserved

 

 

Art. 34. Biroul Executiv are urmatoarele atributii:

a) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale ;

b) administreaza bunurile si veniturile Asociatiei si ia toate masurile pe care le socoteste utile interesului Asociatiei;

c) se ingrijeste de stricta aplicare a Statutului si Regulamentului de functionare a Asociatei;

d) coordoneaza activitatea de presa si propaganda editata sau difuzata prin alte mijloace;

e) intocmeste annual proiectul bugetului Asociatei pentru anul social urmator, pe care il supune aprobarii Adunarii Generale intr-una din sedintele ordinare;

f) elaboreaza strategia de folosire a fondurilor;

g) decide recompensele ce se cuvin membrilor Asociatei si a altor persoane care au desfasurat o activitate deosebita in interesul Asociatei;

h) infiinteaza si desfiinteaza programe in conformitate cu scopurile Asociatei;

i) numeste si schimba coordonatorii de programe ai Asociatei prin vot secret;

j) elaboreaza si propune modificari ale Regulamentului de Functionare in conformitate cu prevederile prezentului Statut cu aprobarea Adunarii Generale;

k) aproba regulamentul de ordine interioara si functionare a aparatului Asociatiei, precum si statul de functii ale salariatilor;

l) hotaraste afilierea sau retragerea din organisme nationale si internationale si alege membrii care vor reprezenta Asociatia in aceste structuri;

m) convoaca sedintele Adunarii Generale, le pregateste si se ingrijeste de buna lor desfasurare;

n) prezinta Adunarii Generale si Adunarii Reprezentantilor un raport asupra activitatii desfasurate, in fiecare dintre sedintele ordinare ale acestor structuri;

o) prezinta Adunarii Reprezentantilor bilantul gestiunii pe anul social anterior in sedinta ordinara din luna Octombrie a fiecarui an, iar Adunarii Generale in sedinta ordinara a acesteia in luna Octombrie;

p) indeplineste obligatiile Asociatiei ca persoana juridica;

q) aproba mandatele pentru delegatii Asociatiei, care participa la reuniuni pe plan national si international;

r) exercita orice alte atributii necesare realizarii scopurilor Asociatiei.

 

Art. 35. a) Membrii Biroului Executiv se intrunesc in sedinta ordinara o data pe saptamana, cu exceptia vacantelor universitare.

b) Membrii Biroului Executiv se intrunesc in sedinta extraordinara la cererea scrisa a unuia dintre membrii sai, a Adunarii Reprezentantilor sau la cererea scrisa si motivata a cel putin 1/5 din numarul total al membrilor Asociatiei.

 

Art. 36. Sedintele Biroului Executiv sunt statutare numai in prezenta a cel putin 3 din membrii sai, exceptie facand cazul prevazut in art.15 litera b).

 

Art. 37. Hotararile Biroului Executiv se iau cu 3 voturi.

 

Art. 38. a) Orice hotarare a Biroului Executiv sau a Adunarii Generale devine valabila numai din momentul semnarii ei de catre Presedinte, contrasemnarii si stampilarii ei de catre Secretar, si afisarii ei la sediul Asociatiei sau aparitiei in publicatia Asociatiei.

b) Publicatia Asociatiei va putea fi consultata liber si gratuit la sediul Asociatiei, cel putin o ora pe saptamana, excluzand vacantele universitare.

 

Art. 39. a) mandatul membrilor Biroului Executiv alesi in sedinta ordinara din luna octombrie a Adunarii Generale incepe la 30 de zile dupa sedinta anului calendaristic in care au fost alesi si expira la 30 de zile fata de data noilor alegeri din anul calendaristic urmator;

b) mandatul membrilor biroului executiv alesi in urma demiterii predecesorului lor incepe in momentul alegerii si expira la data la care ar fi expirat mandatul predecesorului;

c) mandatul membrilor Biroului Executiv expira si in cazul demisiei sau demiterii lor. De asemenea mandatul expira si in cazul pierderii calitatii de membru al Asociatei, exceptand situatia prezentata la art.19 lit.a) punctul (1).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"