Copyright 2009-All Rights Reserved

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Art. 41. Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:

a) este si Presedintele Biroului Executiv;

b) conduce sedintele Biroului Executiv si ale Adunarii Generale;

c) reprezinta Asociatia, sau desemneaza un reprezentant, in relatiile Asociatiei cu persoane fizice sau alte persoane juridice, cu exceptia cazurilor in care Statutul prevede altfel;

d) semneaza toate hotararile Biroului Executiv si ale Adunarii Generale;

e) prezinta Adunarii Reprezentantilor un raport semestrial, iar Adunarii Generale un raport la sfarsitul mandatului sau.

 

Art. 42. Secretarul are urmatoarele atributii:

a) pastreaza sigiliul (stampila) Asociatiei;

b) controleaza si contrasemneaza corespondenta oficiala a Asociatiei;

c) are grija ca toate observatiile stiintifice, dizertatiile si alte lucruri aduse in discutia Asociatiei sa fie puse in arhiva acesteia cu adnotatia cuvenita;

d) are grija ca procesele verbale ale tuturor sedintelor Adunarii Generale, Adunarii Reprezentantilor si Biroului Executiv sa fie puse in arhiva Asociatiei cu adnotatia cuvenita;

e) intocmeste la interval de 3 luni si prezinta Biroului Executiv un raport scris despre starea in care se gaseste arhiva si despre situatia corespondentei oficiale a Asociatiei; de asemenea, specifica numarul membrilor; miscarea lor, lucrurile de cancelarie efectuate, conferintele, comunicarile tinute la Asociatie. Acelasi raport inregistrat va fi citit si in proxima sedinta a Adunarii Reprezentantilor;

f) intocmeste si se ingrijeste de afisarea ordinii de zi a sedintelor Asociatiei;

g) supravegheaza intocmirea registrelor de intrare si iesire a documentelor.

 

Art. 43. Vicepresedintele cu probleme economice se ingrijeste de incasarea taxelor de inscriere si cotizatiilor membrilor, a donatiilor, sponsorizarilor si a altor venituri ale Asociatiei.

 

Art. 44. Vicepresedintele cu probleme economice tine un chitantier din care va elibera chitante pentru toate sumele de bani, in numerar, incasate de Asociatie; toate chitantele vor purta stampila Asociatiei.

 

Art. 45. Pentru toate cheltuielile Asociatiei Vicepresedintele cu probleme economice va solicita si va lua toate actele justificative corespunzatoare.

 

Art. 46. La finele fiecrei luni Vicepresedintele cu probleme economice va informa in scris Biroul Executiv cu privire la situatia casei.

 

Art. 47. Primului Vicepresedinte cu probleme economice ii revine sarcina de a intocmi inventarul general al Asociatiei care va fi adus la cunostinta Biroului Executiv si din care cate o copie va fi pastrata in arhiva Asociatiei. In fiecare an, noul Vicepresedinte cu probleme economice va prelua dupa acest inventar si va controla daca este exact. De asemenea, va mai adauga tot ceea ce a intrat in posesia Asociatiei in decursul anului expirat, iar noul inventar va fi anuntat Biroului Executiv. Acest inventar anual va fi semnat de ambii Vicepresedinti cu probleme economice, ei fiind direct raspunzatori de orice lipsuri semnalate.

 

Art. 48. Coordonatorii de programe ai Asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) de a conduce si supraveghea activitatea programelor ai caror coordonatori sunt;

b) de a a aduce la cunostinta Biroului Executiv activitatea desfasurata, rezultatele si necesitatile acesteia;

c) de a asigura aplicarea hotararilor Biroului Executiv in cadrul programelor pe care le conduc;

d) de a participa la sedintele Biroului Executiv (fara drept de vot).

 

Art. 49. Coordonatorul este direct raspunzator pentru programul pe care il conduce in fata Biroului Executiv si a Asociatiei.

 

Art. 50. O persoana nu poate fi simultan membru in Biroul Executiv si Adunarea Reprezentantilor.

 

Art. 51. Candidatii la functia de membru al Biroului Executiv ( cu exceptia membrilor de onoare) trebuie sa fi avut media generala pe anul universitar anterior cel putin 9,00. Situatiile de exceptie vor fi prevazute in Regulament.

 

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"