Copyright 2009-All Rights Reserved

 

 

CAPITOLUL V- Patrimoniul asociatiei

 

Art. 52. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 500.000 lei, reprezentand contributia membrilor fondatori.

 

Art. 53. a) Patrimoniul Asociatiei se compune din:

(1) patrimoniul sau initial;

(2) taxele de inscriere si cotizatiile membrilor sai, precum si alte taxe hotarate de Biroul Executiv sau Adunarea Generala, conform prevederilor prezentului Statut;

(3) sponsorizari sau donatii ale unor persoane juridice, respectiv persoane fizice, romane sau straine, in lei, valute straine sau bunuri materiale (mobile sau imobile);

(4) beneficiile si veniturile banesti sau in obiecte pe care le realizeaza Asociatia din activitatile sale (tehnoredactare, editare, multiplicare, fotocopiere, tiparire, aplicatii multimedia, filme cu caracter stiintific, documentar, publicitar, informational si artistic, realizarea de spectacole, activitati de discoteca, proiectii de filme, intalniri cu invitati, manifestari sportive, expozitii, activitati turistice si orice alta activitate prestata in limitele prezentului Statut si legislatiei in vigoare) sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice;

(5) mosteniri si orice alte ajutoare materiale acordate Asociatiei.

b) Valoarea taxelor de inscriere si cotizatiilor este prevazuta in Regulamentul de Functionare a Societatii.

 

Art. 54. Patrimoniul si fondurile Asociatiei se utilizeaza pentru desfasurarea activitatilor ei, conform hotararilor Biroului Executiv, Adunarii Reprezentantilor sau Adunarii Generale. Ele pot fi folosite pentru:

a) acordarea de premii studentilor care au obtinut rezultate bune in cadrul activitatilor stiintifice, culturale, sportive etc. initiate de Asociatie;

b) acordarea de ajutoare membrilor Asociatiei confruntati cu dificultati materiale;

c) organizarea si finantarea actiunilor stiintifice, culturale, turistice, sportive etc. initiate si organizate de Asociatie;

d) intretinerea bibliotecii;

e) finantarea activitatii editoriale si propagandistice;

f) cumpararea si intretinerea mobilierului si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea sau folosinta Asociatiei;

g) plata drepturilor banesti pentru angajatii Asociatiei;

h) alte necesitati ale Asociatiei.

 

Art. 55. Bunurile mobile si imobile apartinand Asociatiei pot fi folosite numai potrivit intereselor Asociatiei si nu pot fi impartite intre membrii ei.


Art. 56. a) anul social al Asociatei incepe la data de 01 Noiembrie;

b) Societatea Studentilor in Medicina din Timisoara elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si intocmeste bilantul contabil, conform dispozitiilor legale in vigoare;

c) gestiunea Societatii Studentilor in Medicina din Timisoara se tine de catre personalul angajat si este supusa controlului membrilor Biroului Executiv si ai Adunarii Reprezentantilor;

d) Societatea Studentilor in Medicina din Timisoara poate deschide conturi la orice banca din Romania sau din strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare;

e) toate operatiunile financiare ale Societatii Studentilor in Medicina din Timisoara se vor putea face numai de catre Biroul Executiv pe baza specimenelor de semnatura.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"