Copyright 2009-All Rights Reserved

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

CAPITOLUL VI - Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 57. Detalii privitoare la prezentul Statut precum si functionarea structurilor Asociatiei vor fi expuse in Regulamentul de Functionare a Asociatiei.

 

Art. 58. Litigiile aparute intre Asociatie si persoane fizice sau juridice vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept, in cazul in care acestea nu pot fi solutionate pe cale amiabila.

 

Art. 59. Modificarea Statutului Asociatiei se face in sedinta Adunarii Generale, prin votul a cel putin 2/3 din numarul total al membrilor, prezenti si absenti. 

 

Art. 60. Dizolvarea Asociatiei se hotaraste de Adunarea Generala intrunita in sedinta extraordinara si va trebui ratificata prin votul a cel putin 2/3 din numarul total al membrilor Asociatiei, prezenti si absenti.

Art.61. In caz de dizolvare patrimoniul Asociatiei va fi cedat unor asociatii studentesti similare, conform hotararii Adunarii Generale.

Samuel Butler"Munca fiecarui om este portretul sau!"