Copyright 2009-All Rights Reserved

TAXE APROBATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE,

INCEPAND CU ANUL UNIVERSITAR 2009 - 2010

 

Nr.crt.

Taxe  pentru:

Cuantum

Menţiuni

 

Inmatriculări  şi  reinmatriculări

100 lei

Pentru toţi studenţii

1.             

Eliberarea de duplicate (carnete de student, adeverinţe, legitimaţii trans-port, etc.)

Echivalentul in lei a 10 Euro

Pentru toţi studenţii

2.             

Eliberarea de duplicate (diplomă, foi matricole, certificate, etc.)

Contravaloarea a

100 Euro

Pentru toţi absolvenţii

3.             

Programa analitică

Echivalentul in lei a 50 Euro

Pentru toţi absolvenţii

4.             

 

Examene de diferenţă

Echivalentul in lei a 10 Euro/examen

Pentru studenţii cu cetăţenie romană, membrii ai UE, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

Taxa pe o lună / exa- men, pt. studenţii CPV, transferaţi sau reluări de studii

Pentru străinii valutari de la M.E.C.I.

5.             

Examene, credite transferabile

Echivalentul in lei a 50 Euro /examen

Pentru toţi studenţii

6.             

Echivalări de studii

Echivalentul in lei a 50 Euro

Pentru cetăţenii din afara ţării care se vor inmatricula pe CPV

7.             

Redobandirea calităţii de student, medic la specializare, doctorat

Echivalentul in lei a 50  Euro

Pentru cei care studiază pe CPV

50 lei

Pentru  bursieri străini şi CPNV

8.             

Adeverinţe sau confirmări referitoare la situaţia profesională pentru uz personal

50 lei

Pentru  oricine

9.             

Adeverinţe pentru Ministerul Justiţiei

Echivalentul in lei a 100 Euro

Pentru obţinerea cetăţeniei romane

10.           

Adeverinţe referitoare la activitatea desfăşurată in cadrul universităţii

Echivalentul in lei a 100 Euro

Pentru foştii angajaţi plecaţi in străinătate

11.           

Adeverinţe pentru diverse situaţii de interes personal

50 lei

Pentru foştii studenţi

12.           

Inscriere la Şcoala doctorală

300 lei

Pentru toţi doctoranzii

13.           

Şcolarizare doctorat

(locuri nebugetate)

1000 Euro/an

Pentru anul I

500 Euro /an

Pentru anii  II-IV

14.           

Susţinere doctorat

300 lei

Pentru toţi doctoranzii

15.           

Inscriere masterat

200 lei

Pentru toţi masteranzii

16.           

Şcolarizare  masterat

3.000 lei / an

Pentru toţi masteranzii

17.           

Copii Carte de muncă

30 lei

Pentru oricine

18.           

Sunt scutiţi de plata taxelor

1.Orfanii de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial.

2. Alte situaţii deosebite cu aprobarea scrisă a rectorului.

NOTĂ: Echivalarea in lei se face la cursul BNR.

APROBAT

BIROU SENAT,

 

 

 

 

"Munca fiecarui om este portretul sau!"Samuel Butler